Zwinna platforma analityczna

W tradycyjnym podejściu proces wdrażania nowych narzędzi analitycznych trwa wiele miesięcy. Dzięki unikatowej technologii wdrożenie platformy DataWalk jest nawet 100 x szybsze.

DataWalk:

  • przyspiesza czas dostarczenia wartościowych wyników - szybko łączy dane z wielu źródeł i pozwala na rozpoczęcie analiz już w kilka dni lub tygodni (a nie po wielomiesięcznych wdrożeniach);
  • pozwala na testowanie dowolnych zapytań dzięki interaktywnemu widokowi wszystkich baz danych;
  • podnosi kompetencje analityków biznesowych - jest narzędziem, które nie wymaga SQL’a, a pozwala osobom nietechnicznym poruszać się po danych w takim samym zakresie, jak specjalistom od baz danych;
  • pozwala na zmianę struktury danych w locie;
  • umożliwia na pracę na miliardach rekordów.

Łączenie danych w jednym repozytorium w kilka dni, nawet jeżeli nie ma zdefiniowanego klucza

W przypadku tradycyjnych rozwiązań analitycznych tworzenie dedykowanej przestrzeni do łączenia danych może być niepraktyczne. DataWalk działa inaczej. Po załadowaniu danych logiczny model danych może być łatwo modyfikowany, a nowe źródła danych są dodawane w locie, w dowolnym momencie. Dowiedz się jak zrobiliśmy projekt w 3 dni: https://pilab.pl/poc-w-trzy-dni/

Zaawansowane zapytania bazodanowe bez SQL’a i bez programowania

Z DataWalk nie ma potrzeby programowania, tworzenia data mart’ów czy pisania zapytań SQL’owych. DataWalk Universe Viewer pozwala analitykom biznesowym i Data Scientists na zadawanie zaawansowanych zapytań bazodanowych za pomocą interaktywnego i intuicyjnego interfejsu. W DataWalk całkowicie pomijany jest proces tworzenia kostek OLAP - system posiada właściwości uniwersalnego OLAP’owania, co oznacza, że proces ten dzieje się natychmiastowo, na dowolnych miarach i wymiarach. W połączeniu z elastyczną strukturą, maksymalnie upraszcza to proces przygotowywania analiz, a czas dostarczania wartościowych wyników jest imponujący.

Wiarygodne wyniki, nawet na brudnych danych

Tradycyjne narzędzia analityczne zwykle nie radzą sobie z brudnymi danymi, dlatego proces ich wdrożenia wymaga kosztownego czyszczenia danych. Z DataWalk nie jest to konieczne. System pozwala na łączenie danych po dowolnych parametrach i różnymi typami połączeń, pozwala więc w taki sposób przefiltrować dane, aby ostateczne wyniki na pewno były poprawne. A ponieważ połączenia w DataWalk nie obciążają bazy danych, można korzystać z nich zupełnie dowolnie i nie wpływa to na czas dostarczania wyników.

Szerokie możliwości vs kontrola

DataWalk pozwala utrzymać scentralizowane środowisko analityczne, a jednocześnie umożliwia użytkownikom dodawanie własnych danych i tworzenie prywatnych połączeń. Administrator systemu może kontrolować te działania.

Pojedynczy ETL; środowisko analityczne umożliwiające dowolne przeszukiwanie danych

W systemie DataWalk ETL’owanie odbywa się tylko raz. Dane są pobierane do systemu, a następnie mogą być wykorzystywane w dowolnym momencie do dowolnych analiz. Jest to całkowite przeciwieństwo tradycyjnych rozwiązań, które wymagają wielokrotnego ETL’owania danych pod potrzeby poszczególnych analiz.

OLAP’y, grafy, przepływy i przeszukiwanie danych bez ich przemieszczania

DataWalk dostarcza ujednoliconą przestrzeń do różnego typu analiz, włączając w to: interaktywne zapytania bazodanowe na intuicyjnym interfejsie, natychmiastowe OLAP’owanie, analizy grafowe, analizy przepływów, histogramy oraz przeszukiwanie całych zbiorów danych. W przeciwieństwie do innych systemów, które wymagają każdorazowego przesuwania fizycznych danych, w DataWalk wszystkie operacje mają miejsce w jednej przestrzeni, przez co system z łatwością radzi sobie z miliardami rekordów. Znacząco wpływa to na obniżenie kosztu zakupu i utrzymania infrastruktury oraz na czas dostarczania wyników.  

Definiowanie i testowanie dowolnych zapytań

DataWalk pozwala na natychmiastowe definiowanie i testowanie zapytań za pomocą interaktywnego i intuicyjnego DataWalk Universe Viewer. Ponieważ Universe Viewer jest narzędziem bardzo prostym w obsłudze, analitycy biznesowi mogą z niego korzystać samodzielnie, łatwo definiując i testując swoje hipotezy, od ręki, kiedy tylko przyjdą im do głowy.

Przygotowanie danych pod Machine Learning

Planujesz wykorzystywanie R lub Machine Learning’u? Jeżeli tak, DataWalk pozwoli Ci zidentyfikować właściwą próbkę danych, którą będziesz mógł wykorzystać do testowania swoich modeli.

Otwarte środowisko analityczne

Dzięki RESTful access oraz JDBC/ODBC dane pochodzące z systemu DataWalk mogę być łatwo dostępne dla innych narzędzi analitycznych, takich jak np. Tableau (wizualizacja) czy R  (analizy statystyczne).

Łączenie autonomicznych danych pochodzących z fuzji i przejęć

DataWalk to potężne narzędzie dla każdej organizacji, która stara się wydobyć jak największą wartość z danych rozproszonych w różnych silosach. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy dochodzi do fuzji lub przejęcia i konieczne jest połączenie danych w jednej skonsolidowanej przestrzeni.

Dowiedź się więcej - skontaktuj z nami!