Ubezpieczenia

Widok wszystkich danych - łatwe tworzenie i szybkie weryfikowanie dowolnych hipotez

Choć narzędzia analityczne w branży ubezpieczeniowej od dawna są standardem, wyzwaniem jest holistyczne podejście i ujednolicony widok wszystkich danych. Konieczne jest też odejście od ograniczania analiz do jednego zagadnienia  (np. segmentacji klientów w sprzedaży produktów życiowych, wykrywania nadużyć w szkodach komunikacyjnych itp.). Czas, by narzędzie analityczne zaczęły uwzględniać to, że działania biznesowe realizowane w towarzystwach ubezpieczeniowych stanowią płynne procesy, w których jedne działania są pochodną innych.
DataWalk to:
 • holistyczny, interaktywny widok wszystkich posiadanych danych
 • łatwość prototypowania analiz, budowania i testowania hipotez przy złożoności danych
 • błyskawiczne łączenie, analizowanie i eksplorowanie oddalonych danych z wielu różnych źródeł dla użytkowników nietechnicznych (bez programowania i bez zapytań SQL)
 • dowolność zadawania zapytań - użytkownicy nie muszą wiedzieć jakie pytania chcą zadać i jakimi źródłami dysponują, przechodząc do kolejnych źródeł i kolejnych zapytań mogą dowolne sprawdzać kolejne przypuszczenia
 • możliwość dodawania nowych źródeł danych i nowych połączeń w locie bez konieczności zatrzymywania pracy systemu.
 • dane natychmiast gotowe do analizy od momentu ich dodania do systemu.

System DataWalk umożliwia budowę jednego środowiska analitycznego, który agreguje wszystkie dane organizacji: sprzedażowe, likwidacyjne, finansowe, regulacyjne i inne łącząc je w jeden spójny, interaktywny obraz. Dopiero w drugim kroku, użytkownicy biznesowi samodzielnie i swobodnie decydują jakie pytanie chcą zadać, jaką analizę chcą zbudować czy jaką hipotezę założyć i natychmiast zweryfikować na żywych danych. 

W DataWalk nie ma z góry określonych ścieżek odpytań ani ograniczeń wynikających ze struktury organizacji. System pozwala natychmiast identyfikować nowe relacje,  na bieżąco odkrywać i testować dowolne hipotezy na oddalonych i niepowiązanych bezpośrednio danych, także wtedy, gdy wymaga to dołączenia nowego, zewnętrznego źródła (np. z aplikacji mobilnych IoTj, serwisów pogodowych czy pliku z podejrzanymi numerami VIN od policji). Dane po dodaniu do systemu są natychmiast dostępne do analizy.

Ponieważ budowanie i rozszerzanie środowiska analitycznego w DataWalk nie wymaga programowania, użytkownik biznesowy sam podejmuje decyzje jakie dane i w jakim kontekście chce przeglądać.

Co to oznacza w praktyce?

Pracownicy operacyjni (np. działów likwidacji szkód) na co dzień stykają się z różnymi przypadkami i często mają własne intuicje i przemyślenia. Do tej pory przetestowanie ich było po prostu zbyt czasochłonne i nieopłacalne. Z DataWalk odkrycie (platforma nie wymaga od użytkownika, aby znał właściwe pytanie zanim zacznie pracę) i sprawdzenie dowolnej hipotezy jest błyskawiczne i nie wymaga znajomości SQL-a ani żadnego innego języka programowania - odbywa się za pomocą interaktywnego interfejsu obrazującego zbiory z wszystkimi posiadanymi danymi. W kilkanaście minut pracownik działu likwidacji szkód, nakładając odpowiednie filtry i ograniczenia oraz obserwując dane na analizie grafowej czy na mapach, może szybko sprawdzić czy jego hipoteza warta jest dalszej weryfikacji czy też nie.

Poznaj nasze projekty

Przykładowe obszary wykorzystania platformy DataWalk w branży ubezpieczeniowej

Wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości

Dzięki holistycznemu widokowi wszystkich danych, DataWalk  pozwala na identyfikację podejrzanych zachowań i powiązań osób zaangażowanych w proces sprzedaży polis i wypłaty odszkodowań (klientów, pracowników i współpracowników zewnętrznych). Czytelny, interaktywny interfejs  pozwala dużo szybciej niż tradycyjne narzędzia dostrzegać niepokojące relacje pomiędzy danymi i pozwala szybko przejść do szczegółowej inwestygacji na grafach czy mapach. Pozwala to błyskawicznie wychwytywać zmieniających się zachowań oszustów (co ma szczególne znaczenie w newralgicznym momencie wprowadzania na rynek nowych produktów).

DataWalk pozwala eksperymentować, testować oraz dowolnie konstruować hipotez, czyli budować pytania i odpowiedzi na bazie iteracyjnej obserwacji na zasadzie mind mappingu, gdzie dochodzenie do finalnego rozwiązania odbywa się szybko i etapowo, a powiązany wynik może być znacznie oddalony od punktu wyjścia.

Wyniki otrzymane w wyniku przeszukiwania danych mogą być następie wkorzystane do tworzenie reguł eksperckich. Mogą to być sekwencje podejrzanych zdarzeń i okoliczności, które szczegółowo można sprawdzać na grafach (np. ludzie połączeni tym samym numerem telefonu) czy mapach (np. samochody z podejrzanych zdarzeń zawsze trafiają do jednego warsztatu oddalonego o setki kilometrów od miejsc zdarzeń i rejestracji pojazdów). Po weryfikacji reguły eksperckiej, może ona zostać zmieniona jednym kliknięciem na regułę alertową, automatycznie informującą o pojawieniu się przesłanek do dokładniejszej weryfikacji. DataWalk nie tylko pozwala w prosty i szybki sposób ustalać reguły alertowe informujące o wystąpieniu  okoliczności mogących prowadzić do nadużycia, ale jest również zintegrowaną przestrzenią analityczną pozwalającą na szybkie, dowolne analizowanie alarmów pod każdym kątem i błyskawiczne podejmowanie decyzji o odrzuceniu lub blokowaniu wypłaty odszkodowania.

Analityka likwidacji

Platforma DataWalk to narzędzie, które przy minimalnych kosztach i w ekstremalnie krótkim czasie pozwala na elastyczne monitorowanie i eksplorowanie procesu likwidacji szkód i świadczeń.

 DataWalk pozwala m.in. na:

 • wyszukiwanie i alarmowanie dotyczące anomalii kosztowych w procesie likwidacji
 • analizę świadczeń dodatkowych w procesie likwidacji szkód pod kątem kosztu i satysfakcji klientów
 • analizę satysfakcji klientów w procesie likwidacji szkód na bazie KPI czasowych, kosztowych i jakościowych

Analityka sprzedaży

System pozwala eksplorować proces sprzedażowy od początku do końca. Analizie mogą być poddani agenci, OFWCA oraz brokerzy, w szczególności w kontekście nieprawidłowości w procesie sprzedaży (np. ryzykownych sprzedawców) oraz likwidacji szkód. Analizy te szybko mogą wskazać  nieprawidłowości nie tylko ze względu na niekorzystną rentowność danego sprzedawcy, ale również w kontekście śledzenia przestępczych grup zorganizowanych wyłudzających odszkodowania.

Przykładowe założenia w kontekście sprzedawców:

 •     od pół roku posiadają przynajmniej jedną aktywną polisę
 •     w ciągu ostatnich dwóch lat podpisali nie więcej niż 200 polis komunikacyjnych
 •      średnia szkoda AC przekracza 15000 zł
 •      szczególną uwagę zwracają też następujące parametry:

o   liczba szkód AC w stosunku do liczby ubezpieczeń AC

o   liczba szkód marek Premium o   średnia szkodowość do średniego przypisu składki (w podziałach na AC i OC)

o  sposób rozliczania szkód (np. szkody AC rozliczane kosztorysowo dla marek Premium)o   średni przypis składek AC i OC

o  szkody, które nastąpiły 14 dni po podpisaniu polisy lub 14 dni przed jej końcem.

Dowiedź się więcej - skontaktuj z nami!