Raport Kwartalny nr 3/2018 | Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. (Q4 2017: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q4 2017.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.