Rozwiązania branżowe

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe

DataWalk pozwala na automatyczne wyszukiwanie zdarzeń podejrzanych, testowanie hipotez ad-hoc oraz śledzenie wzorców zachowań. Dzięki DataWalk firmy z branży ubezpieczeniowej mogą wykrywać powiązania i nadużycia ze strony klientów, agentów ubezpieczeniowych oraz własnych pracowników, a także identyfikować możliwość wystąpienia piramid fraudowych. Dowiedz się więcej

Banki

Ciągłym wyzwaniem dla banków jest podnoszenie jakości obsługi klienta, przy jednoczesnym unikaniu zagrożeń wynikających z wprowadzanych technologii cyfrowych. DataWalk pozwala bankom na tworzenie analiz marketingowych, wyszukiwanie potencjalnych klientów, poprawia badanie scoring 'u kredytowego klientów, pozwala na odkrywanie niezgodności i podejrzanych operacji, pomaga zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz zwiększyć efektywność odzyskiwania długów, a także przeciwdziałać wyłudzeniom.

Firmy windykacyjne

DataWalk pozwala łatwo i na bieżąco segmentować wierzycieli, bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi (niewymagana jest znajomości R lub SQL). Poprzez identyfikację połączeń pomiędzy dłużnikami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, DataWalk pozwala zwiększyć efektywność windykacji. Bazując na połączeniach bezpośrednich i pośrednich, system umożliwia także szybką identyfikację potencjalnych oszustw i nadużyć. Dowiedz się więcej.

Firmy pożyczkowe

Firmy pożyczkowe działają w internecie, poprzez pośredników lub własną sieć sprzedaży, jednak wszystkie są narażone na nadużycia oraz marnotrawstwo zasobów. Platforma analityczna DataWalk, łącząc dane z wielu źródeł, pozwala firmom pożyczkowych skutecznie chronić się przed nieuczciwymi klientami i współpracownikami oraz optymalizować koszty działalności operacyjnej. DataWalk może doskonale uzupełnić istniejące systemy IT spółek fintech’owych. Dowiedz się więcej.

Organy ścigania 

DataWalk pozwala organom ścigania na integrację danych z różnych źródeł (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) o wiele łatwiej i szybciej niż inne rozwiązania. System daje zunifikowany widok wszystkich danych powiązanych ze sprawą. W DataWalk dane mogą być przeszukiwane na intuicyjnym, czytelnym interfejsie, a następnie analizowane za pomocą różnych narzędzi (wykresów i grafów). Inwestygacje prowadzone za pomocą DataWalk mogą być łatwo, bezpiecznie współdzielone przez funkcjonariuszy, a dokumentacja analiz może być przekazywana do prokuratury. Poza tym, dzięki DataWalk funkcjonariusze terenowi mogą mieć cały czas aktualny, pełen wgląd w daną sprawę. Zobacz demo

Instytucje publiczne

Instytucje publiczne mają ogromne ilości danych pochodzących z różnych źródeł. DataWalk pozwala na ich łączenie i efektywne analizowanie.

Telekomunikacja

Firmy telekomunikacyjne dążą do optymalnego wykorzystania istniejących sieci i zminimalizowania rotacji klientów. DataWalk umożliwia łatwe łączenie i analizowanie ogromnych ilości informacji, które pozwalają na optymalne wykorzystanie sieci, dostarczanie nowych usług i maksymalizację rentowności.

Przemysł

Wydajność ma kluczowe znaczenie dla firm produkcyjnych - wielu producentów postrzega analitykę jako klucz do sukcesu. Z DataWalk przedsiębiorstwa produkcyjne mogą łączyć dane z wielu źródeł w jednym, służącym do analizy środowisku, przez to lepiej rozumieć i zarządzać całym procesem produkcji,  a w razie wystąpienia wad lub nieprawidłowości, dostrzegać przyczynę błędu.