Obszary

Przykłady rozwiązań

Product Portfolio Analytics

DataWalk pozwala monitorować i analizować bieżące oraz historyczne wersje produktów na różnych etapach cyklu ich życia. Na graficznym interfejsie użytkownicy mogą zadawać dowolne pytania, a oddalenie danych, struktura bazy czy brak znajomość SQL nie stanowią problemu. Ponadto samodzielne podłączenie nowych zestawów danych zajmuje kilka-kilkanaście godzin. Dowiedz się więcej o Product Portfolio Analytics

Integrated Data Hub

DataWalk jest zintegrowanym centrum danych, ponieważ łączy dane z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł oraz umożliwia ich rozpowszechnianie, współdzielenie i przejrzyste analizowanie na intuicyjnym interfejsie. DataWalk Integrated Data Hub znacząco przyspiesza dostarczanie wartości z danych rozproszonych w wielu źródłach, silosach i/lub klastrze Hadoop. Dowiedz się więcej o Integrated Data Hub

Windykacja

DataWalk pozwala łatwo i na bieżąco segmentować wierzycieli, bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi (niewymagana jest znajomości R lub SQL). Poprzez identyfikację połączeń pomiędzy dłużnikami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, DataWalk pozwala zwiększyć efektywność windykacji. Bazując na połączeniach bezpośrednich i pośrednich, system umożliwia także szybką identyfikację potencjalnych oszustw i nadużyć. Dowiedz się więcej.

Wykrywanie nadużyć

Łącz zbiory danych z różnych źródeł funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa i efektywnie analizuj na wykresach grafowych - odkrywaj podejrzane zachowania, które mogą oznaczać nieprawidłowości lub oszustwa. Rób “triage” (selekcję), aby szybko namierzyć podejrzane połączenia podmiotów i transakcji oraz "follow the money" na czytelnych wizualizacjach, które błyskawicznie pokazują przepływ pieniędzy pomiędzy różnymi podmiotami. Analitycy mogą zadawać dowolne pytania, bez potrzeby myślenia o strukturze pierwotnych danych. Kiedy odkryte zostaną podejrzane zachowania, bardzo szybko można stworzyć z nich wzór, sprawdzić pozostałe relacje i podjąć akcje zabezpieczające. Dowiedz się więcej na temat przeciwdziałania wyłudzeniom w ubezpieczeniach i bankowości.

Przeciwdziałanie Praniu Brudnych Pieniędzy (AML)

DataWalk to bardzo proste, czytelne środowisko zarówno dla analizy, jak i do śledzenia historii związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. DataWalk pozwala na skonsolidowaną analizę danych z wielu systemów / źródeł, co umożliwia zespołom nadzorującym przyspieszenie obsługi alarmów, a śledczym (instygatorom) na zaawansowane analizy łączące ludzi, miejsca i rzeczy z podejrzanymi zachowaniami. Wskaźniki przepływu pieniędzy zapewniają proste, niezwykle pomocne wizualizacje pokazujące kierunek i ilości pieniędzy przepływających pomiędzy podmiotami; analizy okresów czasowych dostarczają obraz tego, jak sieć połączeń ewaluowała; natomiast mapy umożliwiają łatwą wizualizację lokalizacji powiązanych podmiotów i transakcji. Dowiedz się więcej.

 

Monitorowanie traderów

Łatwo śledź aktywność każdego z graczy rynkowych na wykresach grafowych, żeby zobaczyć, czy któryś z nich nie podejmuje zbyt dużego ryzyka, czy jego sposób działania nie uległ nagłej zmianie lub w celu zbadania potencjalnych manipulacji na rynku. Gdy podejrzane zachownie zostanie zindentyfikowane, właściwe osoby mogą być informowane automatycznie. Zobacz demo w języku angielskim.

 

Analiza przyczyn źródłowych

DataWalk pozwala na konsolidację danych z różnych systemów i analizę zależności pomiędzy szeregiem zmiennych, co prowadzi do wykrycia głównej przyczyny danego zdarzenia. Na przykład w przedsiębiorstwach produkcyjnych można łatwo mapować dane pochodzące z maszyn, operatorów, lokalizacji i dostawców, co pozwala na dokładną identyfikację głównej przyczyny wad danej serii lub innych problemów produkcyjnych.

Analizy marketingowe

Konsolidacja danych z CRM, ERP, Google Analytics (csv) i Marketing Automation Systems w celu oceny skuteczności marketingowej całych kanałów i segmentów. DataWalk pozwala na analizę ścieżki zakupów, rotacji klientów, identyfikację potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży krzyżowej. Ponadto dzięki dostępowi do wszystkich miar i wymiarów, rozwiązanie pozwala na szybkie i dynamiczne segmentowanie klientów, bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi (np. nie wymagana znajomości R lub SQL).

Inne możliwości wykorzystania

Wyjątkowo elastyczną platformę DataWalk można wykorzystać do budowania wielu innych aplikacji, zawsze  bez konieczności programowania! Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, jak możemy Ci pomóc.