Bankowość – wyłudzenia

DataWalk zwiększa efektywność działań antyfraudowych w instytucjach finansowych na różnych poziomach. System w prosty, czytelny sposób, bez konieczności stosowania SQL, pozwala zobaczyć powiązane, podejrzane wzory zachowań.

Istnieje kilkadziesiąt różnych fraudów: od kradzieży tożsamości, poprzez wyłudzenia dokonywane na „słupy” (np. osoby bezdomne), cyberfraudy (włamania na konto, kradzieże danych z kart kredytowych), po oszustwa na prowizjach od sprzedaży produktów bankowych (w które zaangażowani są dystrybutorzy i pracownicy banków).

 

Poziom 1: Szybka weryfikacja

Platforma analityczna DataWalk łączy dane z wielu źródeł (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, tj. bazy dokumentów skradzionych, bazy gospodarcze, systemy transakcyjne oraz monitorowania transakcji, a także bazy logów zawierające adresy IP, z których następowało logowanie do systemów bankowości internetowej). System pozwala na automatyczne sprawdzanie współdzielonych atrybutów (shared atributes), a tym samym na szybkie wyszukiwanie podejrzanych powiązań i zachowań klientów, dystrybutorów i pracowników banku. Gdy pojawia się alarm (system monitoringowy wskaże podejrzane zachowania) lub w systemie bankowym pojawi się nowe zdarzenia (nowy klient, umowa lub wniosek) za pomocą systemu DataWalk można wykonać „automatyczny Triage”, dzięki któremu sprawdzone zostanie czy podane dane osobowe i numery dokumentów nie wykazują podejrzanych powiązań, np. czy numer pesel nie jest przypisany także do innej osoby w bazach wewnętrznych i zewnętrznych lub czy występują dodatkowe współdzielone atrybuty tj. adres, telefon czy numer dowodu osobistego. W ten sposób DataWalk pozwala określić czy dalsza, głęboka analiza jest konieczna.

System pokazuje:

 • wspólne cechy kont – automatycznie pokazuje np. przypisane do różnych kont  identyczne numery telefonów czy te same adresy IP wykorzystywane przy logowaniu, a także te same numery pesel wykorzystywanie wielokrotnie do zakładania różnych kont (co świadczy o posługiwaniu się przez oszustów fałszywymi dokumentami).

Poziom 2: Pełna, szczegółowa inwestygacja

Ponieważ DataWalk daje pełen obraz wszystkich dostępnych danych, służby antyfraudowe banku są w stanie szybko i skutecznie weryfikować kompleksowo alerty z systemów alarmowych – potwierdzać prawdziwość tożsamości właściciela konta (poprzez łączenie danych pesel, miejsca zamieszkania, numeru dowodu tożsamości), sprawdzać powiązane transakcje (numery IP, lokalizacje, przypisane numery telefonów) i przepływy pieniężne (wizualizowane na mapach) oraz na bieżąco monitorować podejrzane okoliczności. Analiza może odbywać się bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej (nie jest konieczna znajomość SQL), a interfejs wykorzystujący grafy i mapy czytelnie pokazuje powiązania, które w formie tabelarycznej mogą być niezauważalne.

System pokazuje:

 • strukturę analizowanych kont bankowych -  pozwala to wyłapać konta, dla których budowano zdolność kredytową (często poprzez podejrzane wpłaty gotówkowe tej samej wysokości), a następnie dokonywano wyłudzenia;
 • grafowe przepływy pieniężne pomiędzy wszystkimi podejrzanymi kontami w określonym czasie;
 • wspólne cechy podejrzanych kont – automatycznie pokazuje np. przypisane do różnych kont  identyczne numery telefonów czy te same adresy IP wykorzystywane przy logowaniu, a także te same numery pesel wykorzystywanie wielokrotnie do zakładania różnych kont;
 • położenie geograficzne: zarówno miejsca założenia kont, jak i lokalizację przepływów pieniężnych (np. wpłat gotówkowych, lokalizacje IP);
 • inne rachunki powiązane z podejrzanymi kontami, także wówczas, gdy jeszcze nie zaszły na nich podejrzane operacje (ale np. doszło użycia adresu IP, z którego w przeszłości dokonano wyłudzenia).

Poziom 3: Prewencja

DataWalk oferuje zespołom anyfraudowym potężną i długo oczekiwaną broń – pozwala nie tylko działać, gdy już doszło do wyłudzenia, ale dostarcza także szereg patternów do istniejącego systemu monitoringowego (wskazuje nowe wzory), dzięki czemu można blokować operacje, które potencjalnie doprowadzą do wyłudzeń. System pokazuje:
 • nowe, podejrzane wzory zachowań.

Dzięki DataWalk można w prosty, czytelny sposób, bez konieczności stosowania SQL, zobaczyć powiązane, podejrzane wzory zachowań.

Kluczowe korzyści:
 • integracje danych z wielu źródeł w jednej skonsolidowanej przestrzeni
 • testowanie dowolnych hipotez śledczych bez konieczności znajomości SQL’a
 • przyspieszenie >50% pracy analityków i znaczące skrócenie czasu przeznaczanego na pojedyncze śledztwo
 • łatwe dostosowanie modelu danych do zmieniających się warunków, np. do nowych produktów czy modeli współpracy (tj. wspólne oferty z innymi podmiotami)
 • znaczące zwiększenie zakresu wiedzy o klientach w powiązaniu z obiektami, zdarzeniami, pracownikami, itd.
 • realizację projektu wdrożeniowego w kilka-kilkanaście tygodni

Dowiedz się więcej - zapraszamy do kontaktu