Product Portfolio Analytics

 

Product Portfolio Analytics

DataWalk daje możliwość monitorowania bieżących i historycznych wersji produktów złożonych z wielu różnorodnych komponentów. 

 

 

 

      DataWalk pozwala:

 • szybko łączyć złożone, wielowymiarowe zbiory danych w których rozproszone są informacje o komponentach produktów
 • efektywnie analizować statusy i parametry produktów na przestrzeni czasu, na małych i dużych zestawach danych (typu Big Data)
 • kontekstowo analizować pośrednio połączone dane i dostarczać pełen obraz produktowego portfolio
 • testować hipotezy ad-hoc na intuicyjnym interfejsie – sprawdzać jak zmiana jednego komponentu wpłynie na zmianę całego produktu
 • uruchomić środowisko gotowe do analizy w kilka tygodni
 • znacząco skrócić czas modyfikacji środowiska analitycznego

 <<< Poznaj nasz projekt dla Banku Zachodniego WBK

Parametryzacja i historyczne wersje złożonych produktów

W organizacjach istnieje wiele informacji dotyczących tych samych obiektów biznesowych. Na ogół przechowywane są one w kilku, pozornie połączonych silosach. Produkty i usługi oferowane przez organizację bardzo często składają się z całego drzewa pomniejszych komponentów. Wyzwaniem jest monitorowanie aktualnych i historycznych produktów, których liczba jest bardzo duża, a komponenty podobne.

Precyzyjne ustalenie z jakich usług, produktów, sub-produktów i parametrów składa się dana oferta, przysparza wielu problemów. Ponadto tworzenie nowych produktów, wiąże się z koniecznością przygotowywania skomplikowanych i czasochłonnych zapytań do różnych baz, sprawdzających czy produkt o takich parametrach już nie istnieje.

Historyczne wersje produktów i usług oraz ich wersjonowanie w czasie to kolejne wyzwanie, które utrudnia osobom odpowiedzialnym za tworzenie i parametryzację produktów i usług zarządzanie tą materią. Jeżeli dodamy do tego konsolidację firm i ofert, kompleksowe monitorowanie sytuacji staje się problematyczne.

Ultra-szybkie łączenie złożonych, wielowymiarowych zbiorów danych

W oparciu o wizualny model danych w systemie DataWalk, użytkownicy mogą dowolnie i szybko określać z jakich danych chcą korzystać i jak te dane powinny być ze sobą połączone (np. w sytuacji kiedy nie ma jednoznacznych kluczy). W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi analitycznych, w systemie DataWalk można szybko importować i łączyć dane z wielu źródeł w jednym zintegrowanym repozytorium. Dzięki temu analitycy i osoby zarządzające produktami zyskują zunifikowany widok wszystkich posiadanych danych dot. produktów. Odbywa się to bez konieczności znajomości SQL-a, bez modyfikacji fizycznej struktury danych.  Wystarczy wybrać i przeciągnąć interesujące zbiory (np. w formacie Excel) i w prosty sposób wygenerować dowolne logiczne połączenia pomiędzy nimi, uwzględniające najbardziej skomplikowaną strukturę drzewa produktów. Skraca to kilkukrotnie czas przygotowania danych oraz wykonywania na ich bazie analiz. Z DataWalk można przejść od rozpoczęcia projektu do wyników w zaledwie kilka tygodni, a nie miesięcy lub lat, jak w przypadku wielu tradycyjnych systemów analitycznych.

Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy się wtedy na włączenie do bazy dodatkowego zestawu danych, co wymagało importu i przebudowy modelu. Byliśmy w stanie zrobić to samodzielnie, i to w zaledwie 2 dni!

Michał Morzyk, administrator CBP, BZ WBK

Data Discovery Hub: Kontekstowe analizowanie pośrednio połączonych danych i testowanie hipotez ad-hoc

DataWalk pozwala analizować dane pamiętając kontekst danych pośrednio połączonych. Dzięki temu nie ma konieczności tworzenia dodatkowych powiązań, które pozwolą odpowiedzieć na bardzo złożone pytania. Dzięki logicznej strukturze, chodzenie po danych z jednego końca na drugi jest wyjątkowe proste i nie wymaga tworzenie tabel pośrednich, dedykowanych SQL-i, ani żadnej innej pracy programistycznej. Dla przykładu, dziś odpowiedzenie na pytanie, którzy pracownicy tworzyli produkt, dla którego było dużo reklamacji zgłaszanych przez nowych klientów, a którego odpowiednik jest obecnie reklamowany przez konkurencję, zajmuje kilka sekund i nie wymaga znajomości pytania przed jego zadaniem. Raz połączone dane dają użytkownikom nieograniczoną możliwość wykorzystywania wszystkich miar (wartości) i wymiarów (nazw wartości) w prowadzonych analizach. 

Data Discovery Hub: Kontekstowe analizowanie pośrednio połączonych danych i testowanie hipotez ad-hoc

DataWalk pozwala analizować dane pamiętając kontekst danych pośrednio połączonych. Dzięki temu nie ma konieczności tworzenia dodatkowych powiązań, które pozwolą odpowiedzieć na bardzo złożone pytania. Dzięki logicznej strukturze, chodzenie po danych z jednego końca na drugi jest wyjątkowe proste i nie wymaga tworzenie tabel pośrednich, dedykowanych SQL-i, ani żadnej innej pracy programistycznej. Dla przykładu, dziś odpowiedzenie na pytanie, którzy pracownicy tworzyli produkt, dla którego było dużo reklamacji zgłaszanych przez nowych klientów, a którego odpowiednik jest obecnie reklamowany przez konkurencję, zajmuje kilka sekund i nie wymaga znajomości pytania przed jego zadaniem. Raz połączone dane dają użytkownikom nieograniczoną możliwość wykorzystywania wszystkich miar (wartości) i wymiarów (nazw wartości) w prowadzonych analizach. 

Chodziło nam o stworzenie rozwiązania, które pozwoli na scentralizowanie informacji o ofercie produktowej  zapisanej  według jednolitego modelu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi Product Managerowie będą mogli samodzielnie, bez znajomości struktury  bazy i języka SQL, i  na bieżąco  przygotowywać interesujące ich analizy  dotyczące aktualnej i historycznej oferty produktowej.

Ewa Zaleska, Business Architecture Manager, Bank Zachodni WBK

System DataWalk pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania tj.:

 • jakie produkty miały najwięcej zgłoszeń reklamacyjnych i jakiej wersji dot. zgłoszenia
 • z jakich komponentów i wersji składają się / składały się dane produkty w określonym czasie
 • jaka grupa lub segment klientów potencjalnie narażony jest na działania marketingowe konkurencji
 • które produkty są niewłaściwie skonfigurowane
 • czy zgłoszenia reklamacyjne mają związek z wydaną wersją produktu
 • czy spadek wartości sprzedaży wynika ze złej konfiguracji, działań konkurencji, czy niedopasowania produktu do grupy docelowej.
 • co jest przyczyną zwiększonej ilości reklamacji
 • jak przestępcy wykorzystują dane produkty do kradzieży środków lub do prania pieniędzy

Efektywna analiza statusów i parametrów produktów w czasie na małych i dużych zestawach danych (typu Big Data)

Dużym wyzwaniem utrzymywania środowisk analitycznych dla struktur produktowych jest zmiana parametrów w czasie. Wiele organizacji nadpisując dane nie jest w stanie przenieść się z wybraną analizą w czasie do konkretnego punktu i zweryfikować stan na dany moment. Z DataWalk zakładanie zbiorów przechowujących dane o zmianach parametrów (np. logi) w czasie jest wyjątkowo proste. Ze względu na unikatowe podejście, system DataWalk omija problemy z tzw. iloczynem kartezjańskim, a ze względu na patentowy sposób przechowywania i łączenia danych, system doskonale radzi sobie z wielomiliardowymi zestawami danych.

Uniwersalne środowisko analityczne nie tylko dla osób zajmujących się parametryzacją produktów

Chcesz rozszerzyć swój obszar analityczny? DataWalk pozwoli Ci łatwo dodać kolejne źródła danych i szybko tworzyć podzbiory do takich analiz jak np. śledzenie schematów prania pieniędzy (AML investigation) czy wykrywanie nadużyć (Fraud Detection).

Zobacz więcej filmów demo

Przejdź do materiałów informacyjnych

Środowisko gotowe do analizy w kilka tygodni

Z DataWalk możesz przejść od rozpoczęcia projektu do wyników już w 10 dni (zobacz POC w 10 dni). Stworzenie logicznego modelu danych odbywa się “na oczach” osób biznesowych, co pozwala wyeliminować lukę informacyjną, jaka często powstaje pomiędzy zespołami pracującymi bezpośrednio na danych, a kontekstem biznesowym tworzonych modeli i struktur analitycznych.

Znaczące skrócenie czasu modyfikacji środowiska analitycznego

Po wdrożeniu możesz łatwo dodać nowe źródła danych lub modyfikować strukturę ich połączeń bez zatrzymywania systemu i bez konieczności wsparcia ze strony dostawcy. Przed rozpoczęciem wdrożenia nie musisz znać wszystkich pytań, na które chcesz otrzymać odpowiedzi. DataWalk w każdej chwili pozwoli ci na wprowadzenie zmian, a Ty sam decydujesz, czy chcesz aby były one widoczne tylko dla ciebie czy również dla innych użytkowników sytemu.

Dowiedz się więcej - zapraszamy do kontaktu