POC w 10 dni

Sprawdź możliwości DataWalk na swoich danych w zaledwie 10 dni!

DataWalk to platforma analityczna pozwalająca na łączenie wielu dużych, złożonych zbiorów danych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w jednym środowisku analitycznym umożliwiającym ich szybką, wizualną analizę.

Platforma DataWalk jest wykorzystywana przez użytkowników biznesowych m.in. do:

   • szybkiego projektowania nowych analiz oraz testowania dowolnych hipotez analitycznych,
   • monitorowania i analizowania procesów biznesowych od ogółu (KPI/Score) do szczegółu tj. pojedynczych obiektów (zdarzenia / obiekty powiązane),
   • budowania środowisk alarmowych wraz z wielowymiarowym scoringiem - automatyczne oznaczanie interesujących zdarzeń lub obiektów,
   • szybkiego wyszukiwania wszystkich dostępnych informacji o osobach, przedmiotach, zdarzeniach np. pod kątem wymagań RODO.

 

Jak działamy?

 

 

Co potrzebujemy:

 • dane w postaci plików CSV
 • współpracę merytoryczną
 • 10 dni

 

Co dostarczymy:

 • wyjściowy model danych, który może być łatwo dostosowany do indywidualnych potrzeb (użytkownicy mogą dowolnie i szybko określić z jakich danych chcą korzystać i jak te dane powinny być ze sobą połączone

 • zunifikowany widok wszystkich posiadanych danych (bez konieczności znajomości SQL i bez modyfikacji fizycznej struktury danych)

 • możliwość przetestowania dowolnych hipotez i całościowej wiedzy, która istnieje w organizacji

Dowiedz się więcej - zapraszamy do kontaktu