Kontakt

Skontaktuj się z nami

PiLab SA

ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wroclaw, Poland
 +48 71 707 21 74 fax: +48 71 707 22 73
 biuro@pilab.pl

DataWalk Inc.

podmiot w 100% zależny od PiLab SA
www.datawalk.com
 info@datawalk.com   


Dane rejestrowe: PiLab S.A. ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław KRS: 0000405409 NIP: 894-303-43-18 REGON: 021737247 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 300 550,00 zł w całości wpłacony

Wyślij wiadomość