Kontakt

Skontaktuj się z nami

PiLab SA

ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wroclaw, Poland  +48 71 707 21 74 fax: +48 71 707 22 73  biuro@pilab.pl

DataWalk Inc.

podmiot w 100% zależny od PiLab SA www.datawalk.com  info@datawalk.com
Dane rejestrowe: PiLab S.A. ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław KRS: 0000405409 NIP: 894-303-43-18 REGON: 021737247 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 368.050,00 zł w całości wpłacony

Wyślij wiadomość