Mimo, że wartość światowego rynku Business Intelligence (BI) jest duża ($ 14.4 miliardy w 2013 roku) i wciąż rośnie, firma PiLab uważa, że konieczna jest fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki systemy BI rozwiązują coraz bardziej skomplikowane problemy, pomagają osiągać przewagę konkurencyjną i coraz lepsze wyniki. 

Dzisiejszy sposób przechowywania i przetwarzania danych opiera się głównie na tabelach. Systemy BI posiadają narzędzia umożliwiające przedstawienia tabelarycznych danych na wykresach. Jednak w naturalnym świecie dane nie istnieją w oderwaniu od łączących je relacji. Aby więc uzyskać prawdziwą wiedzę i unikalne spojrzenie, trzeba analizować dane wraz z występującymi pomiędzy nimi powiązaniami.

Celem opatentowanej technologia PiLab jest dostarczanie firmom i instytucjom zaawansowanej pomocy analitycznej – żeby więcej użytkowników mogło szybciej i dogłębniej zrozumieć swoje dane oraz powiązania i relacje zachodzące pomiędzy tymi danymi.

W chwili obecnej PiLab oferuje swoje rozwiązanie klientom w Polsce, ale w niedalekiej przyszłości planowane jest wejście najpierw na amerykański, a następnie globalny rynek.