Zarząd

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Chief Executive Officer zarządza działalnością operacyjną PiLab. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacje: Logistyka oraz Zarządzanie Jakością. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedsiębiorca zaangażowany w przedsięwzięcia z branży lotnictwa, technologii IT, finansów oraz bezpieczeństwa. Inwestor finansowy, udziałowiec spółek na rynkach o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, specjalizuje się w długoterminowym budowaniu wartości przedsiębiorstw oraz transakcjach upublicznienia spółek, jak również finansowaniu o charakterze dłużnym i udziałowym, realizując transakcje o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Krystian Piećko -  Członek Zarządu

Chief Technology Officer odpowiedzialny za wizję rozwoju technologicznego spółki PiLab. Wyróżniony przez MIT Technology Review prestiżowym tytułem "Innovator under 35". Stworzył platformę DataWalk, która umożliwia szybką integrację w jednym repozytorium danych z wielu, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł oraz pozwala na czytelne analizy i inwestygacje. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, przed założeniem PiLab prowadził działalność dydaktyczną w ramach studiów doktoranckich. Trendsetter, posiada unikalne kompetencje w obszarze zarządzania danymi. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i USA.

Sergiusz Borysławski - Członek Zarządu

Inwestor z wieloletnim doświadczeniem, aktywny uczestnik rynku kapitałowego. Partner w konsorcjach doradczych w procesach upublicznienia spółek. Członek organów nadzorczych przedsiębiorstw (m.in. MASTERFORM S.A. seryjna obróbka części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC). Anioł Biznesu, wspiera rozwój innowacyjnych projektów z dużym potencjałem wzrostu. Wykładowca, prelegent na licznych konferencjach z zakresu rynku eary-stage oraz praktycznych zagadnień rynku finansowego. Promotor instytucji klubów inwestorów w Polsce.

Rada Nadzorcza

Wojciech Dyszy – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od stycznia 2011r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Ponadto interesuje się zagadnieniami korporacyjnymi spółek prawa handlowego. Uczestniczy w licznych projektach dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej oraz MBA w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Stockholm University School of Business. Od początku życia zawodowego związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną między innymi jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, członek zarządu 2Si SA oraz prezes 2Si Software & Serwis sp. z o.o. Kolejne doświadczenia zdobywał jako dyrektor zarządzający Exorigo, członek zarządu TELE24 oraz jako prezes spółki Euromedic Poland. Jeden z fundatorów Fundacji Pomocy Dzieciom „Pomagamy z Uśmiechem”. Jest członkiem Rady Nadzorczej w notowanej na NewConnect spółce TELESTRADA, wcześniej zasiadał też w Radzie Nadzorczej spółki Telemedycyna Polska (również notowanej na NewConnect).

 Krzysztof Piontek  - Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod matematycznych w finansach, ze szczególnym uwzględnieniem analizy szeregów czasowych. Kierownik studium podyplomowego „Analityk Finansowy”. Autor ponad 40 artykułów naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach polskich i międzynarodowych z obszaru rynków i instrumentów finansowych. Założyciel, współwłaściciel oraz prezes zarządu DB ENERGY Sp. z o.o., profesjonalnego audytora efektywności energetycznej dla przemysłu, oraz  Home&More Sp. z o.o. właściciela portalu domowy.pl. Członek Business Center Club oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.  Aktywny inwestor giełdowy.

 Katarzyna Sawka - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe, absolwentka ekonomii specjalność marketing i badanie rynku, studia podyplomowe w zakresie zarządzania marketingowego na rynku B2B. Od 2004 roku do 2015 roku związana z Advanced Digital Broadcast – Dyrektor Marketingu, w międzyczasie pełniła funkcję Członka Zarządu w podmiocie zależnym Grupy ADB – tele.DOM Sp. z o.o. Od sierpnia 2016 roku dołączyła do kadry zarządzającej lidera obróbki cieplnej SECO/WARWICK, gdzie została mianowana Dyrektorem Grupy ds. Marketingu, i jest odpowiedzialna za organizację wszystkich działań marketingowych i PRowych, nadzór, opracowanie i realizację w pełni zintegrowanej strategii marketingowej firmy. Specjalistka w obszarze międzynarodowego marketingu i PRu nowych technologii oraz marketingu na rynku high-tech.

Paweł Sobkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista, studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w obrotu papierami wartościowymi. Od 1995 roku związany z rynkiem kapitałowym.  Swoją pracę zawodową zaczynał przy obsłudze Programu Powszechnej Prywatyzacji. Następnie zajmował się oferowaniem papierów wartościowych i  ich wprowadzaniem do obrotu giełdowego. Pracował m.in. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Domu Maklerskim BGK S.A. Był Wiceprezesem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. i Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu spółki doradczej AP Doradcy Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu HBI Ventures Sp. z o.o. Zasiadał i zasiada w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych. Aktualnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej VR Visio Sp. z o.o. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy i jest Członkiem Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zajmuje się także restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz procesami fuzji i przejęć.