W okresie 2014 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 601.050,86 zł. Większość przychodów w tym okresie wygenerowały przychody z projektów pilotażowych i ich komercjalizacji – 64,45% ogółu przychodów, czyli 387.390,24 zł. Pozostałe przychody wynikały z płatności wynikających z projektów realizowanych w poprzednich latach. Niższe przychody (w porównaniu z poprzednimi latami) są efektem koncentracji na pierwszych wdrożeniach pilotażowych w zupełnie nowym środowisku klasy enterprise oraz kompletną przebudową aplikacji od strony front-end (terminalu dostępowego), na skutek sugestii i zapotrzebowania pilotażowych klientów korporacyjnych.