Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 12 maja 2016 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 12 listopada 2016 r.
  • Jednostkowy raport roczny za rok 2015 – 31 maja 2016 r.

Wszelkie informacje na temat ewentualnej zmiany terminu publikacji raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.