Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 11 sierpnia 2017 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 13 listopada 2017 r.
  • Jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 29 maja 2017 r.
Wszelkie informacje na temat ewentualnej zmiany terminu publikacji raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.