Firmy pożyczkowe

Firmy pożyczkowe

Firmy pożyczkowe działają w internecie, poprzez pośredników lub własną sieć sprzedaży, jednak wszystkie są narażone na nadużycia oraz marnotrawstwo zasobów. Platforma analityczna DataWalk, łącząc dane z wielu źródeł, pozwala firmom pożyczkowych skutecznie chronić się przed nieuczciwymi klientami i współpracownikami oraz optymalizować koszty działalności operacyjnej. DataWalk może doskonale uzupełnić istniejące systemy IT spółek fintech’owych.

Szybka weryfikacja klientów

DataWalk pozwala na konsolidację informacji wewnętrznych (systemy transakcyjne, CRM, własne bazy klientów, scoringi) i zewnętrznych (bazy dłużników, bazy klientów niepożądanych, dokumenty zastrzeżone, KRS itp.) i daje możliwość „zderzania” ich w czasie rzeczywistym. Pozwala to znacząco uszczelnić system weryfikacji, nawet przy presji szybkiej decyzji. Dodatkowo DataWalk pozwala na bazie posiadanych informacji (tj. np. wiek, adres, płeć, historia kontaktu) przypisywać klienta do segmentu i na tej postawie przewidywać jego zachowanie oraz optymalizować działania.

Wykrywanie kręgów niewypłacalności

Łączenie różnorodnych informacji o klientach pozwala wskazywać tzw. kręgi niewypłacalności. Jest to możliwe dzięki wykrywaniu powiązań pomiędzy dłużnikami – system może pokazać, że nowy klient posługuje się tym samym adresem, numerem telefonu, adresem IP, nazwą pracodawcy lub innym atrybutem, co aktualni dłużnicy. Taki atrybut może zostać oznaczony jako toksyczny i uruchamiać alerty w przyszłości.

Optymalizacja windykacji

Dla firm pożyczkowych jedną z istotniejszych kwestii jest optymalizacja kosztów windykacji. Kluczowy jest tutaj wzrost kontakowalności – nieskuteczne działania pochłaniają duże środki i psują relację z klientem.  DataWalk na podstawie danych z różnych źródeł pozwala na bieżąco segmentować klientów niespłacających swoich zobowiązań i na bazie ich zachowań dobrać najlepszy sposób windykacji oraz czas kontaktu. System pozwala też określić, którzy klienci rokują na dalszą współpracę, a który dług lepiej sprzedać firmie windykacyjnej.  

 

Przeciwdziałanie wyłudzeniom

Firmy pożyczkowe od lat korzystają z modeli scoringowych, które pomagają klasyfikować klientów pod kątem ich wiarygodności i zdolności kredytowej. Niestety są one statyczne, a oszuści posługują się wciąż nowymi scenariuszami działań. Rośnie też liczba przypadków posługiwania się fałszywą tożsamością. Ponieważ platforma DataWalk łączy dane z różnych źródeł, pozwala łatwo dostrzec wszelkie niespójności i podejrzane relacje w danych klientów. Dodatkowo system pozwala na podstawie danych historycznych określać ścieżki wyłudzeń, którymi frauderzy mogą posłużyć się także w przyszłości. System zaalarmuje, gdy podejrzane zdarzenie ponownie będzie miało miejsce.

 

Analizy grafowe dla każdego

Dzięki DataWalk użytkownicy mogą przygotowywać swoje analizy samodzielnie, bez pomocy działów IT, bez angażowania specjalistów znających składnię SQL. Zapewnia to skrócenie samego procesu analizy, a jednocześnie zaawansowane analizy i inwestygacje są dostępne dla dużo większej liczby osób w danej organizacji.

Szybkie wdrożenie i potwierdzona wartość przed zakupem

Platforma DataWalk dostarcza wartościowe wyniki już w kilka tygodni po rozpoczęciu wdrożenia. Ponieważ logiczny model danych w DataWalk jest elastyczny, nie ma potrzeby modelowania danych na poczet przyszłych analiz - system jest wdrażany bardzo szybko, a struktura danych na bieżąco modyfikowana. Kiedy zmienia się model danych, nie trzeba modyfikować istniejących już widoków i raportów.

Jak utrzymać dynamikę przychodów i zysków firm pożyczkowych?

Dowiedz się więcej - zapraszamy do kontaktu