Firmy windykacyjne

Elastyczne projektowanie i szybkie testowanie strategii windykacyjnych

DataWalk to jedno środowisko analityczne, który agreguje wszystkie dane posiadane i wykorzystywane przez firmy windykacyjne. Za pośrednictwem platformy DataWalk użytkownicy, niezależnie od poziomu kompetencji technicznych, mogą samodzielnie i swobodnie decydować jakie pytanie chcą zadać, jaką analizę zbudować czy jaką hipotezę sprawdzić, a odpowiedzi na bazie rzeczywistych danych dostępne są od ręki.

Porównywanie strategii i metod działania w celu optymalizacji procesów windykacji

Dzięki DataWalk użytkownicy biznesowi zyskują łatwe w użyciu narzędzie, za pomocą którego mogą weryfikować i porównywać składowe prowadzonych strategii dla wybranych portfeli. Pozwala to odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, co zdarzyło się w portfelach i sprawach o wysokiej rentowności i jakie z tych działań nie były wykorzystywane w sprawach, które nie przyniosły zysku.

Zwinna ocena próbki danych z potencjalnego portfela

Fundamentalną cechą DataWalk jest łatwe i szybkie przyłączanie nowych źródeł danych i ich natychmiastowa analiza w pełnym kontekście biznesowym firmy windykacyjnej. Do Universe Viewera, który jest graficznym, interaktywnym interfejsem platformy DataWalk można dodać próbkę nowego portfela przed jego zakupem i przeanalizować w oparciu o inne parametry niż cena i krzywa spłacalności. Można np. sprawdzić do jakich sądów trafią sprawy z portfela, którego zakup jest rozważany i jaka jest efektywność pracy tych instytucji - ile dni średnio trwa procedowanie tego typu spraw.

Planowanie strategii odzysku w oparciu o segmenty i scoring

Platforma DataWalk pozwala na przygotowywanie scoringu w oparciu o reguły eksperckie. Konfiguracja scoringu może odbywać się na postawie mikrosegmentów zbudowanych w oparciu o dowolne parametry,  np. czas spłaty, bezrobocie w regionie, wartość salda, aktywny numer telefonu czy kontaktowalność w określonym czasie, którym można nadać odpowiednie wagi. Ponieważ DataWalk pozwala tworzyć dowolną liczbę schematów scoringowych, umożliwia testowanie wielu scenariuszy biznesowych. Wybrane analizy mogą być dostępne automatycznie dla innych użytkowników, np. pracujących nad tworzeniem kampanii.

Przygotowywanie kampanii ad-hoc

Ponieważ DataWalk pozwala szybko dodawać nowe źródła danych, pozwala tworzyć dedykowane kampanie w oparciu o niestandardowe paramentry, np. uwzględniać w działaniach niedawno zakończone i planowane inwestycje w regionie, w którym jest duże bezrobocie.

Analizy dla każdego

Dzięki DataWalk użytkownicy mogą przygotowywać swoje analizy samodzielnie, bez pomocy działów IT, bez angażowania specjalistów znających składnię SQL. Zapewnia to skrócenie samego procesu analizy, a jednocześnie zaawansowane analizy są dostępne dla dużo większej liczby osób w danej organizacji.

 

Szybkie wdrożenie i potwierdzona wartość przed zakupem

Platforma DataWalk dostarcza wartościowe wyniki już w kilka tygodni po rozpoczęciu wdrożenia. Ponieważ logiczny model danych w DataWalk jest elastyczny, nie ma potrzeby modelowania danych na poczet przyszłych analiz - system jest wdrażany bardzo szybko, a struktura danych na bieżąco modyfikowana. Kiedy zmienia się model danych, nie trzeba modyfikować istniejących już widoków i raportów.

Dowiedz się więcej - zapraszamy do kontaktu