Firmy windykacyjne

Testowanie dowolnych hipotez analitycznych prowadzących m.in. do typowania grupy dłużników o największym prawdopodobieństwie spłaty zobowiązań

Podsumowanie konferencji windykacyjnej ACA International Spring Forum & Expo 2016

Szybkie analizy porównawcze portfeli długów

Fundamentalną cechą DataWalk jest łatwa i szybka analiza połączeń pomiędzy danymi. Dzięki temu system pozwala łatwo ustalić wartość portfela przed jego zakupem – na podstawie podobnych, historycznych portfeli wskazuje takie parametry jak: średni czas zwrotu zadłużenia, średnia wartość długu, poniesiony koszt windykacji czy cechy dłużników tj. wiek, scoring, wielkość czy rodzaj długu. Osoby odpowiedzialne za zakup portfelu mogą w kilka sekund odpowiedzieć na pytanie czy warto startować w przetargu oraz łatwo i szybko przygotować wektor danych potrzebny do zasilenia zewnętrznych narzędzi (tj. Excel czy narzędzie statystyczne R) w celu finalnej oceny efektywności ekonomicznej potencjalnego portfela.

Optymalna alokacja kosztów operacyjnych w kontekście portfeli i procesów

Dziś często osoby biznesowe tj. managerowie portfeli i procesów, nie mają dostępu do bieżącej analizy wydajności realizowanych strategii. Skutkuje to mało rentowanymi (lub nierentownymi) działaniami. System DataWalk pozwala na bieżąco weryfikować hipotezy ad-hoc przez użytkowników biznesowych, co pozwala na swobodne decydowanie (w dowolny momencie), gdzie najlepiej lokować koszty, aby zrealizować założony wynik.

Porównywanie strategii i metod działania w celu optymalizacji procesów windykacji

Dzięki DataWalk użytkownicy biznesowi zyskują łatwe w użyciu narzędzie, za pomocą którego mogą weryfikować i porównywać składowe prowadzonych strategii dla wybranych portfeli. Pozwala to odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, co zdarzyło się w portfelach i sprawach o wysokiej rentowności i jakie z tych działań nie były wykorzystywane w sprawach, które nie przyniosły zysku.

Identyfikowanie osób o najwyższej skłonności do spłaty

Dla firm windykacyjnych efektywna segmentacja dłużników ma zasadnicze znaczenie. Obecnie głównym problemem  narzędzi wykorzystywanych do budowy segmentów jest ich sztywność. Modele scoringowe i segmenty nie są wcale walidowane albo są „odświeżane” z częstotliwością niejednokrotnie przekraczającą 12 miesięcy. Z DataWalk segmentacja bazująca na aktualnych zachowaniach dłużników trwa zaledwie kilka minut, a do jej przeprowadzania nie jest konieczna znajomość skomplikowanych narzędzi  tj. R czy znajomość SQL-a. Wyniki są widoczne na czytelnym interfejsie, a dane mogą być na bieżąco automatycznie aktualizowane. Ponadto DataWalk pomaga zoptymalizować proces odzyskiwania należności dla każdego segmentu - system pozwala na określenie najskuteczniejszych sposobów egzekucji długów, najczęściej używanego numeru telefonu czy najlepszej pory dnia na kontakt.

KYD (Know Your Debtors) 360 - zarządzanie sprawami złożonymi

Dzięki integracji danych i łatwości dostępu DataWalk pozwala na skuteczną inwestygację spraw złożonych - takich gdzie wartość długu jest znaczna i opłaca się analizować każdą sprawę indywidualnie, szukając powiązań danego dłużnika. Do tej pory osoby odpowiadające za prowadzenie procesu windykacji spraw złożonych aby zobaczyć wszystkie dane pochodzące z arkuszy kalkulacyjnych, relacyjnych baz danych i zewnętrznych źródeł (np. portali społecznościowych, baz B2B, B2C czy mapy), musiały posiłkować się żmudnym i czasochłonnym tworzeniem i łączeniem arkuszy i pisaniem skomplikowanych zapytań SQL’owych. Z platformą DataWalk nie jest to konieczne. DataWalk zapewnia widok 360 stopni dłużników, a oprócz tego przenosi koncepcję “drillowania danych” na zupełnie nowy poziom. Ponieważ nie ma z góry zaprogramowanej ścieżki analizy, można dowolnie „chodzić po danych” analizując dłużnika w dowolnym ujęciu i sprawdzając jego wszystkie powiązania.

Wykrywanie oszustw i nieprawidłowości

Branża finansowa jest w szczególny sposób narażona na różnego rodzaju fraudy i wyłudzenia. Jednak ich wykrywanie w niektórych organizacjach szacuje się na zaledwie 20 – 30%. Portfele sprzedawane do firm windykacyjnych są więc narażone na duże ryzyko wystąpienia wyłudzeń lub długów niespłacanych celowo. Dzięki temu, że DataWalk daje możliwość identyfikacji i analizy zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich powiązań pomiędzy danymi, system pozwala na efektywną identyfikację różnego typu cech i zachowań, które mogą sugerować występowanie fraudów: np. kilku klientów podaje ten sam numer telefonu lub ten sam adres korespondencyjny. DataWalk ułatwia też identyfikację przypadku użycia fałszywej tożsamości. Wiedza dostarczana przez DataWalk pozwala szybko wyeliminować sprawy podejrzane i oszczędzić koszty przeznaczane na ich windykację, a także odzyskać środki z nietrafionych inwestycji.

Analizy dla każdego

Dzięki DataWalk użytkownicy mogą przygotowywać swoje analizy samodzielnie, bez pomocy działów IT, bez angażowania specjalistów znających składnię SQL. Zapewnia to skrócenie samego procesu analizy, a jednocześnie zaawansowane analizy są dostępne dla dużo większej liczby osób w danej organizacji.

 

Szybkie wdrożenie i potwierdzona wartość przed zakupem

Platforma DataWalk dostarcza wartościowe wyniki już w kilka tygodni po rozpoczęciu wdrożenia. Ponieważ logiczny model danych w DataWalk jest elastyczny, nie ma potrzeby modelowania danych na poczet przyszłych analiz - system jest wdrażany bardzo szybko, a struktura danych na bieżąco modyfikowana. Kiedy zmienia się model danych, nie trzeba modyfikować istniejących już widoków i raportów.

Dowiedz się więcej - zapraszamy do kontaktu