Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

DataWalk to rozwiązanie AML nowej generacji, które łączy dane z różnych systemów w jednym miejscu: umożliwia szybkie identyfikowanie podejrzanych zdarzeń i efektywnie wskazuje klientów wysokiego ryzyka

Integracja, powiązania, wizualizacja i analiza danych z wielu źródeł

DataWalk umożliwia łatwy import danych z różnych źródeł: systemów alertowych i transakcyjnych, CRM'ów, SAR'ów oraz list sankcyjnych. DataWalk automatycznie znajduje powiązania pomiędzy danymi  i pozwala na bieżące analizowanie miliardów rekordów za pomocą prostego, czytelnego interfejsu. System daje analitykom i inwestygatorom kompleksowy wgląd w dane klientów, dane z kont i transakcji.

Szybsza weryfikacja alertów

DataWalk umożliwia analitykom dużo szybszą weryfikację alertów i pomaga właściwie reagować na każdą sytuację alarmową. Jest to istotne z punktu widzenia zmieniających się przepisów, które wkrótce spowodują znaczący wzrost liczby alarmów wymagających weryfikacji. Panel Klienta DataWalk zbiera w jednym miejscu informacje z systemów alertowych, dane z systemów KYC/CDD, dane o transakcjach oraz negatywne informacje z internetu o klientach – dzięki temu analitycy mogą szybko podejmować decyzje w oparciu o wszystkie istotne informacje bez konieczności przeklikiwania  wielu systemów.

Śledzenie przepływów pieniężnych za pomocą DataWalk Money Flows

Funkcjonalność DataWalk Money Flows zapewnia proste, czytelne wizualizacje, które pokazują źródła, miejsca docelowe, a także kwoty przekazywanych pieniędzy. Przepływy pieniężne są dodatkowo wspierane przez analizy Time Series, które pozwalają inwestygatorom śledzić ruch pieniądza w określonym czasie oraz umożliwiają śledzenie przepływów pieniężnych na mapach. DataWalk wspiera śledzenie procederów prania brudnych pieniędzy w skali lokalnej  i międzynarodowej, a także ułatwia ustalenie beneficjantów rzeczywistych w analizowanym schemacie.

Znaczące przyspieszenie śledztw i analiz AML

Dzięki DataWalk kompleksowe inwestygacje są znacznie prostsze do przeprowadzenia, zwizualizowania i odtworzenia. Inwestygatorzy mogą w pierwszej kolejności skorzystać z Panelu Klienta, aby zobaczyć wszystkie dane powiązanie z klientem i podejrzanymi transakcjami. Następnym krokiem jest analiza zarówno bezpośrednich, jak i ukrytych relacji pomiędzy wybranymi obiektami. Czytelne wizualizacje pomagają rozpracować najbardziej skomplikowane schematy prania pieniędzy.

Proste dokumentowanie zdarzeń

Ponieważ analitycy i inwestygatorzy pracują nad alarmami i zdarzeniami, kluczowa jest możliwość audytowania analizy, czyli łatwego zapisywania wyników ich śledztw w dokumencie PDF.  Umożliwia to wbudowana w system DataWalk funkcjonalność „Storytelling”.  Zdarzenia wykryte i zapisane w DataWalk mogą być wykorzystywane do tworzenia raportów SAR, przekazywane pomiędzy współpracownikami, kierownictwem, a także udostępniane przedstawicielom regulatora.

 Lepsza znajomość klientów (KYC)

Dzięki temu, że DataWalk łatwo identyfikuje nieoczywiste połączenia pomiędzy danymi, znacząco upraszcza kluczowe działania, takie jak np. identyfikacja beneficjantów rzeczywistych czy identyfikacja klientów niskiego ryzyka powiązanych z klientami lub pomiotami obarczonymi wysokim ryzykiem. Jest to kluczowe z punktu widzenia nowej dyrektywy AML.

Ryzyko produktów

DataWalk, oprócz tego, że dostarcza szereg kluczowych funkcjonalności w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jest także skutecznym narzędziem do wykrywania fraudów. Daje to organizacjom zupełnie nowe możliwości współdzielenia wiedzy i doświadczenia w skutecznych działaniu w obu obszarach.

Dowiedz się więcej - zapraszamy do kontaktu