9/2018 | Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (Q1 2018: Quarterly Report)

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw hereby publishes the consolidated quarterly report for Q1 2018.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny IQ 2018 pl

Raport kwartalny IQ 2018 eng