7/2018 | Jednostkowy raport roczny PiLab SA za rok obrotowy 2017 (2017 entity annual report).

Zarząd Spółki PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny PiLab SA za rok obrotowy 2017.

The Executive Board of PiLab SA registered in Wroclaw, Poland, presents the audited formal entity financial and executive reports of PiLab SA for 2017 year.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.