6/2018 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

30761491_Pilab_SA_-_lista_akcjonariuszy_powyzej_5_proc_ZWZ_20180628