14/2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

30837800_PIL_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ
30837800_PIL_-_projekt_-_Regulamin_Walnego_Zgromadzenia
30837800_PIL_-_projekt_-_tekst_jednolity_Statutu
30837800_PIL_-_projekty_uchwal_NWZ
30837800_PIL_-_proponowane_zmiany_Statutu_NWZ
30837800_PIL_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcja_glosowania_NWZ.pdf