1/2018 | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Exceeding the exposure level over the 5% of the total number of votes in a public company.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PiLab S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs on receiving on 2nd of January, 2018 pursuant to Article 70 point 1 of the Act on public offering and conditions of introducing financial instruments to the organized trading and on public companies, notification from Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych located in Warsaw, of exceeding the exposure level of votes at the General Shareholder’s Meeting over the level of 5%.

 

29321621_Pilab_S.A._AIFIO_AIPTFI_powyzej_5%_02.01.2018