Budowanie zaawansowanych i kompleksowych środowisk analitycznych nawet 100 x szybsze niż dotychczas

Jestem pod wrażeniem tego, jak szybko platforma DataWalk pozwoliła nam wskazywać i weryfikować sytuacje,
które do tej pory nie były identyfikowane jako oszustwa. Liczę, że wdrożenie innowacyjnego rozwiązania
firmy PiLab pozytywnie przełoży się na skuteczność wyłapywania i piętnowania tego procederu.

Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty.

Ponad 21% wytypowanych szkód po weryfikacji eksperckiej wykazywało potencjał fraudowy.
W tym projekcie naszym celem było sprawdzenie technologii DataWalk w praktyce i ten test wypadł
pozytywnie. Dodatkowo, widzimy potencjał platformy DataWalk także w innych obszarach.

Piotr Bachurzewski, oficer ds. Przeciwdziałania Nadużyciom w ERGO Hestii

Rezultaty przerosły nasze oczekiwania: pomimo krótkiego czasu wdrożenia, stworzone zostało kompletne
środowisko analityczne umożliwiające swobodne odpytywanie baz CEP i CEK pod każdym kątem,
w graficznym interfejsie i bez konieczności programowania czy znajomości logiki połączeń danowych.

Dorota Cabańska, Ministerstwo Cyfryzacji

Wdrożenie opracowanej przez firmę PiLab platformy analitycznej DataWalk, przeniosło nasz biznes na zupełnie
nowy poziom. Dzięki dokładnej analizie danych byliśmy w stanie wprowadzić niewielkie zmiany, które przyczyniły
się do zwiększenia efektywności naszych działań i spowodowały wzrost zysków z wybranych kampanii średnio o 7,5%.

Michał Kalinowski, CTO 4MATS.pl

Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy się wtedy
na włączenie do bazy dodatkowego zestawu danych, co wymagało importu tych danych i przebudowy modelu.
Byliśmy w stanie zrobić to samodzielnie, i to w zaledwie 2 dni!

Michał Morzyk, Administrator CBP Bank Zachodni WBK