DataWalk to rozwiązanie, które przenosi walkę z wyłudzeniami na wyższy poziom.
Wyłudzeniami, które dotykają także rzetelnych klientów firm ubezpieczeniowych. Dzięki
DataWalk jesteśmy i będziemy skuteczniejsi w walce z przestępczością ubezpieczeniową.

Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty.

Ponad 21% wytypowanych szkód po weryfikacji eksperckiej wykazywało potencjał fraudowy.
W tym projekcie naszym celem było sprawdzenie technologii DataWalk w praktyce i ten test wypadł
pozytywnie. Dodatkowo, widzimy potencjał platformy DataWalk także w innych obszarach.

Piotr Bachurzewski, oficer ds. Przeciwdziałania Nadużyciom w ERGO Hestii

Rezultaty przerosły nasze oczekiwania: pomimo krótkiego czasu wdrożenia, stworzone zostało kompletne
środowisko analityczne umożliwiające swobodne odpytywanie baz CEP i CEK pod każdym kątem,
w graficznym interfejsie i bez konieczności programowania czy znajomości logiki połączeń danowych.

Dorota Cabańska, Ministerstwo Cyfryzacji

Wdrożenie opracowanej przez firmę PiLab platformy analitycznej DataWalk, przeniosło nasz biznes na zupełnie
nowy poziom. Dzięki dokładnej analizie danych byliśmy w stanie wprowadzić niewielkie zmiany, które przyczyniły
się do zwiększenia efektywności naszych działań i spowodowały wzrost zysków z wybranych kampanii średnio o 7,5%.

Michał Kalinowski, CTO 4MATS.pl

Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy się wtedy
na włączenie do bazy dodatkowego zestawu danych, co wymagało importu tych danych i przebudowy modelu.
Byliśmy w stanie zrobić to samodzielnie, i to w zaledwie 2 dni!

Michał Morzyk, Administrator CBP Bank Zachodni WBK