Budowanie zaawansowanych i kompleksowych środowisk analitycznych nawet 100 x szybsze niż dotychczas

Dzięki współpracy z PiLab stworzyliśmy wielowymiarowy przejrzysty model obiektów biznesowych, który wykorzystujemy
w złożonych analizach. PiLab oferuje nam obiecujące podejście do kompleksowej analizy w wielu obszarach działalności
Banku, które mogą być wykorzystane do optymalizacji naszej oferty.

Ewa Zaleska / Dorota Brzoza / Piotr Wyrzykowski Departament Strategii i Architektury IT BZ WBK

Wdrożenie opracowanej przez firmę PiLab platformy analitycznej DataWalk, przeniosło nasz biznes na zupełnie
nowy poziom. Dzięki dokładnej analizie danych byliśmy w stanie wprowadzić niewielkie zmiany, które przyczyniły
się do zwiększenia efektywności naszych działań i spowodowały wzrost zysków z wybranych kampanii średnio o 7,5%.

Michał Kalinowski, CTO 4MATS.pl

PiLab pokazuje nam właściwe dane, które potrzebujemy do szybkich analiz. Jesteśmy pod wrażeniem szybkości systemu.
Dzięki PiLab możemy zarządzać ryzykiem, wdrażać nowe strategie handlowe i zwiększać rentowność naszej firmy.

Andrew McCaleb, Risk Manager